Quảng Ngãi có nữ Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên

Hội nghị về công tác cán bộ ở Quảng Ngãi. Ảnh: H.N
Hội nghị về công tác cán bộ ở Quảng Ngãi. Ảnh: H.N
Hội nghị về công tác cán bộ ở Quảng Ngãi. Ảnh: H.N
Lên top