Ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Ngãi là người bán gấu bông ở công viên Ba Tơ

Ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 590 ở Quảng Ngãi là tiểu thương bán gấu bông ở công viên Ba Tơ. Ảnh: Văn Phong
Ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 590 ở Quảng Ngãi là tiểu thương bán gấu bông ở công viên Ba Tơ. Ảnh: Văn Phong
Ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 590 ở Quảng Ngãi là tiểu thương bán gấu bông ở công viên Ba Tơ. Ảnh: Văn Phong
Lên top