Bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi có hành trình di chuyển phức tạp

Bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi có lịch trình di chuyển phức tạp. Ảnh: Văn Phong
Bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi có lịch trình di chuyển phức tạp. Ảnh: Văn Phong
Bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi có lịch trình di chuyển phức tạp. Ảnh: Văn Phong
Lên top