Quảng Ngãi phong tỏa 2 khu dân cư liên quan đến bệnh nhân 590

TP.Quảng Ngãi quyết định phong tỏa 2 khu dân cư liên quan đến bệnh nhân 590. Ảnh: Văn Phong
TP.Quảng Ngãi quyết định phong tỏa 2 khu dân cư liên quan đến bệnh nhân 590. Ảnh: Văn Phong
TP.Quảng Ngãi quyết định phong tỏa 2 khu dân cư liên quan đến bệnh nhân 590. Ảnh: Văn Phong
Lên top