Quản lý đất đai, thu hút đầu tư ở đặc khu: Quan trọng là cách hành xử minh bạch của cán bộ công quyền

Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau). Ảnh: QH
Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau). Ảnh: QH