Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tạo đột phá cho sự phát triển

Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) - nơi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: T.Vương
Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) - nơi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: T.Vương
Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) - nơi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: T.Vương
Lên top