Phân công ông Trương Minh Tuấn làm Phó ban chuyên trách Ban Tuyên giáo Trung ương

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định và tặng hoa cho ông Trương Minh Tuấn. Ảnh: Vietnamnet.vn
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định và tặng hoa cho ông Trương Minh Tuấn. Ảnh: Vietnamnet.vn
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định và tặng hoa cho ông Trương Minh Tuấn. Ảnh: Vietnamnet.vn
Lên top