Nhiều vị trí chủ chốt trong bộ máy quản lý ở Bình Dương được kiện toàn

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (bìa trái) và ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (bìa phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Lợi làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Ảnh: Quốc Chiến
Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (bìa trái) và ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (bìa phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Lợi làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Ảnh: Quốc Chiến
Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (bìa trái) và ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (bìa phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Lợi làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Ảnh: Quốc Chiến
Lên top