Ông Nguyễn Hoàng Thao sẽ không tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Ông Nguyễn Hoàng Thao không tái cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Ông Nguyễn Hoàng Thao không tái cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Ông Nguyễn Hoàng Thao không tái cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Lên top