Nhật Bản muốn đón nhiều hơn lao động Việt Nam

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Thượng nghị sĩ Đảng dân chủ tự do, bà Katayama Sachuki
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Thượng nghị sĩ Đảng dân chủ tự do, bà Katayama Sachuki
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Thượng nghị sĩ Đảng dân chủ tự do, bà Katayama Sachuki
Lên top