5 nhân tố tác động tương lai quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio phát biểu tại Lễ trao tặng bằng khen ngày 11.1. Ảnh: Vân Anh.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio phát biểu tại Lễ trao tặng bằng khen ngày 11.1. Ảnh: Vân Anh.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio phát biểu tại Lễ trao tặng bằng khen ngày 11.1. Ảnh: Vân Anh.
Lên top