Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Ngành kiểm sát phải là “thanh bảo kiếm” của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Viện Kiểm sát nhân dân chỉ đạo 5 nhiệm vụ đối với ngành Kiểm sát ngày 24.7. Ảnh: Tấn Việt
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Viện Kiểm sát nhân dân chỉ đạo 5 nhiệm vụ đối với ngành Kiểm sát ngày 24.7. Ảnh: Tấn Việt
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Viện Kiểm sát nhân dân chỉ đạo 5 nhiệm vụ đối với ngành Kiểm sát ngày 24.7. Ảnh: Tấn Việt
Lên top