Bổ sung thêm phòng giám định hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp có nhiều điểm mới. Ảnh minh hoạ: ANHP.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp có nhiều điểm mới. Ảnh minh hoạ: ANHP.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp có nhiều điểm mới. Ảnh minh hoạ: ANHP.
Lên top