Thủ tướng yêu cầu thành lập Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch nCoV

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, không để dịch lây lan.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, không để dịch lây lan.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, không để dịch lây lan.
Lên top