Làm gì để mạng xã hội “made in Việt Nam cạnh tranh được với Facebook, Youtube!

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Việt Nam sẽ thúc đẩy phát triển mạng xã hội trong nước để cạnh tranh với mạng xã hội nước ngoài. Ảnh: Chinhphu.vn
Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Việt Nam sẽ thúc đẩy phát triển mạng xã hội trong nước để cạnh tranh với mạng xã hội nước ngoài. Ảnh: Chinhphu.vn