Kỷ luật trong Đảng: "Chữa cây bệnh, bỏ cây hỏng"

Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Ban chỉ đạo trung ương về PCTN  (Ảnh: NT)
Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Ban chỉ đạo trung ương về PCTN (Ảnh: NT)
Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Ban chỉ đạo trung ương về PCTN (Ảnh: NT)
Lên top