Chống tham nhũng để loại ra "sâu mọt", làm cho bộ máy tinh thông, uy tín

Ông Lê Văn Cuông - Nguyên Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.
Ông Lê Văn Cuông - Nguyên Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.
Ông Lê Văn Cuông - Nguyên Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.
Lên top