Đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Không còn chuyện “hạ cánh an toàn”

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận về nhiều vụ việc, xử lý nhiều cán bộ, trong đó có những cán bộ cấp cao.Ảnh: P.V
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận về nhiều vụ việc, xử lý nhiều cán bộ, trong đó có những cán bộ cấp cao.Ảnh: P.V
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận về nhiều vụ việc, xử lý nhiều cán bộ, trong đó có những cán bộ cấp cao.Ảnh: P.V
Lên top