Không "trân trọng kính mời", người tố cáo bất hợp tác

ĐB Nguyễn Hữu Cầu đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Tố cáo. Ảnh: T.H
ĐB Nguyễn Hữu Cầu đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Tố cáo. Ảnh: T.H