Không có ngoại lệ trong phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt.
Lên top