Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng (giữa) chủ trì họp Bộ Chính trị chiều 1.11. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng (giữa) chủ trì họp Bộ Chính trị chiều 1.11. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng (giữa) chủ trì họp Bộ Chính trị chiều 1.11. Ảnh: TTXVN
Lên top