Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đã kỷ luật hơn 90 cán bộ diện T.Ư quản lý

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp 17 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp 17 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp 17 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ảnh TTXVN
Lên top