Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: T.Vương
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: T.Vương
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: T.Vương
Lên top