Kết thúc Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 23

Đồng chí Nguyễn Văn Bình làm việc với Đảng Cộng sản LB Nga.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình làm việc với Đảng Cộng sản LB Nga.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình làm việc với Đảng Cộng sản LB Nga.
Lên top