Diễn đàn Kinh tế VN 2019: Kinh tế internet Việt Nam chiếm 4% GDP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các chuyên gia quản lý, kinh tế tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019. Ảnh: Thành Trung
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các chuyên gia quản lý, kinh tế tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019. Ảnh: Thành Trung
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các chuyên gia quản lý, kinh tế tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019. Ảnh: Thành Trung
Lên top