Hợp tác ASEAN-Trung Quốc trở thành điển hình thành công trong hợp tác ở Châu Á-Thái Bình Dương

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Thành Chung.
Lên top