Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hội đàm với Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bắt tay Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính. Ảnh: BNG.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bắt tay Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính. Ảnh: BNG.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bắt tay Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính. Ảnh: BNG.
Lên top