Đề nghị Quảng Tây tạo điều kiện cho xuất nhập cảnh của lao động mùa vụ qua biên giới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lộc Tâm Xã. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lộc Tâm Xã. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lộc Tâm Xã. Ảnh: Thành Chung.
Lên top