Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo rà soát nội dung báo Lao Động phản ánh

3 chiếc máy POS trái phép bị thu giữ tại ki-ốt A114, Trung tâm du lịch Bãi Cháy. Ảnh: Nguyễn Hùng.
3 chiếc máy POS trái phép bị thu giữ tại ki-ốt A114, Trung tâm du lịch Bãi Cháy. Ảnh: Nguyễn Hùng.
3 chiếc máy POS trái phép bị thu giữ tại ki-ốt A114, Trung tâm du lịch Bãi Cháy. Ảnh: Nguyễn Hùng.
Lên top