Chuyển tiền kinh doanh qua POS trái phép về Trung Quốc: Một hình thức trốn thuế

3 chiếc máy POS trái phép bị thu giữ tại ki-ốt A114, Trung tâm du lịch Bãi Cháy. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
3 chiếc máy POS trái phép bị thu giữ tại ki-ốt A114, Trung tâm du lịch Bãi Cháy. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
3 chiếc máy POS trái phép bị thu giữ tại ki-ốt A114, Trung tâm du lịch Bãi Cháy. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Lên top