Hà Nội đảm bảo kế hoạch giải ngân đầu tư công 37.000 tỉ đồng trong năm 2020

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ.
Lên top