Không có chuyện phong tỏa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: Chinhphu.vn
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: Chinhphu.vn
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: Chinhphu.vn
Lên top