Chủ tịch Hà Nội: Triển khai test nhanh COVID-19 trên diện rộng từ 2.4

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 chiều 1.4.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 chiều 1.4.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 chiều 1.4.
Lên top