Ảnh hưởng bởi COVID-19, Hà Nội điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2020

Lên top