Bí thư Hà Nội: Không có vùng cấm trong kiểm tra, giám sát vi phạm

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ.
Lên top