Giảm tải chương trình, học sinh bớt áp lực ôn thi vượt cấp

Giáo viên Hà Nội thực hiện dạy học qua trên truyền hình, dạy học online. Ảnh: Hải Nguyễn
Giáo viên Hà Nội thực hiện dạy học qua trên truyền hình, dạy học online. Ảnh: Hải Nguyễn
Giáo viên Hà Nội thực hiện dạy học qua trên truyền hình, dạy học online. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top