Giảm tải chương trình sao cho học sinh thuận lợi

Học sinh tiểu học ở Hà Nội thường học bán trú 2 buổi/ngày. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Học sinh tiểu học ở Hà Nội thường học bán trú 2 buổi/ngày. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Học sinh tiểu học ở Hà Nội thường học bán trú 2 buổi/ngày. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top