9 môn học được giảm tải cho học sinh tiểu học nghỉ phòng dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II năm học 2019-2020, cho từng môn học từ lớp 1 đến lớp 5. Theo đó, 9 môn học sẽ được tinh giản những nội dung nâng cao, giữ lại nội dung cơ bản để đảm bảo nền tảng kiến thức cho học sinh.

 

Infographic

Lên top