Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa nghỉ trước tuổi sau bị kỷ luật cảnh cáo

Ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa được cho nghỉ hưu trước tuổi sau khi bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: K.N
Ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa được cho nghỉ hưu trước tuổi sau khi bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: K.N
Ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa được cho nghỉ hưu trước tuổi sau khi bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: K.N
Lên top