Khánh Hòa: Sai phạm đất đai ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư của doanh nghiệp

Dự án sân bay Nha Trang (cũ) đổi đất vàng lấy hạ tầng do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án sân bay Nha Trang (cũ) đổi đất vàng lấy hạ tầng do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án sân bay Nha Trang (cũ) đổi đất vàng lấy hạ tầng do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top