Bốn quan chức Khánh Hòa bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách

Nhiều quan chức Khánh Hòa bị kỷ luật liên quan đến đất đai trong thời gian qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều quan chức Khánh Hòa bị kỷ luật liên quan đến đất đai trong thời gian qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều quan chức Khánh Hòa bị kỷ luật liên quan đến đất đai trong thời gian qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top