Giám đốc Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa xin thôi chức sau khi bị cảnh cáo

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa xin thôi chức sau khi bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: Nhiệt Băng
Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa xin thôi chức sau khi bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: Nhiệt Băng
Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa xin thôi chức sau khi bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top