Đồng chí Trần Quốc Vượng kiểm tra mô hình sản xuất tại Yên Bái

Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác thăm mô hình  trồng tỏi của HTX hoa Nậm Khắt tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: BYB)
Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác thăm mô hình trồng tỏi của HTX hoa Nậm Khắt tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: BYB)
Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác thăm mô hình trồng tỏi của HTX hoa Nậm Khắt tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: BYB)
Lên top