Đồng chí Trần Quốc Vượng tặng quà Tết các gia đình chính sách tại Yên Bái

Đồng chí Trần Quốc Vượng - nguyên Thường trực Ban Bí thư tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Cúc.
Đồng chí Trần Quốc Vượng - nguyên Thường trực Ban Bí thư tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Cúc.
Đồng chí Trần Quốc Vượng - nguyên Thường trực Ban Bí thư tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Cúc.
Lên top