Dính tiêu cực trong khu cách ly, 3 sĩ quan quân đội bị kỷ luật

Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Trần Vương
Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Trần Vương
Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Trần Vương
Lên top