Thu tiền học online: Cần “cởi mở” hơn với các trường ngoài công lập

Học sinh Hà Nội trong một tiết học với máy tính. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh Hà Nội trong một tiết học với máy tính. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh Hà Nội trong một tiết học với máy tính. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top