Vĩnh Long: Đình chỉ 2 cán bộ cấp tá để làm rõ tiêu cực trong khu cách ly

Lên top