Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai. Ảnh: NT
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai. Ảnh: NT
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai. Ảnh: NT
Lên top