LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Truyền thông chính sách cho 200 lao động nữ

Ban Tuyên giáo-Nữ công LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức trò chơi "Vận động - chọn phương án trả lời" cho công nhân. Ảnh: Phúc Lợi
Ban Tuyên giáo-Nữ công LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức trò chơi "Vận động - chọn phương án trả lời" cho công nhân. Ảnh: Phúc Lợi
Ban Tuyên giáo-Nữ công LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức trò chơi "Vận động - chọn phương án trả lời" cho công nhân. Ảnh: Phúc Lợi
Lên top