Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Phạm Bằng
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Phạm Bằng
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Phạm Bằng
Lên top